Preinscrición Online
Escola Municipal de Música
(EMMV)

As solicitudes de exención no pago das taxas (matrícula e mensualidades) deberán presentarse, polo solicitante, no Rexistro Xeral do Concello, achegando copia da realización dese trámite no momento de facer a matrícula.
  • Máis información sobre os plans de estudio, oferta de prazas e tarifas para o curso 2019-2020 na web da escola: www.esmuvigo.es
  • Completa o seguinte formulario para facer a preinscrición. So se permite unha preinscrición por persoa en cada escola.
  • Non se permiten preinscricións do alumnado existente da escola.
  • Se es menor de idade, o teu pai/nai/titor/titora deben proporcionar o seu NIF/NIE.
  • Só se require un teléfono. Recoméndase o móbil para futuras notificacións por SMS.
  • Revisa os datos antes de confirmar a preinscrición. Para as dúbidas que teñas, dispós de toda a información nas ligazóns da columna dereita.
  • Unha vez realizada a preinscrición, se enviará unha mensaxe electrónica co número de rexistro de preinscrición ao teu enderezo de email.
  • A mensaxe de correo deberase imprimir, pois servirá, a calquera efecto, como xustificante de preinscrición. Se a mensaxe non chega ao teu correo electrónico, revisa a bandexa de Spam, e se tampouco está ahí chama ás nosas oficinas no horario indicado para comunicar a incidencia.
Datos persoais
nº sen espazosnº sen espazos
Seleccionar curso/ciclo e instrumento (no seu caso)
De acordo co previsto na Lei Orgánica 5/1999 de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase que os datos solicitados neste impreso son necesarios para a tramitación da solicitude e poderán ser obxecto de tratamento automatizado. A responsabilidade do ficheiro automatizado corresponde á Escola Municipal de Música do Concello de Vigo, ante ela poderán os solicitantes exercer os dereitos de información, acceso , rectificación e cancelación aos que se refire a citada Lei.
Marca esta casa para
      confirmar a preinscrición

Convocatoria 2019-2020

Prazos de preinscricións online para o curso 2019-2020: dende o día 24 de xuño ata o día 6 de setembro de 2019.

A preinscrición presencial, nas oficinas de calquera das Escolas, ábrese do 24 de xuño ao 31 de xullo, e do 2 ao 6 de setembro de 2019.

© Concello de Vigo
Praza do Rei n 1 - 36202
Teléfono: 986 81 01 00
Concello de Vigo EmmaVigo. Escolas Municipais de Música e Artes do Concello de Vigo.