O prazo de matriculación para alumnado de novo ingreso do curso 2019-2020 está pechado.